Poslanstvo Društva enostarševskih družin Slovenije je izboljševati življenje enostarševskih družin, enostarševcev obeh spolov in njihovih otrok.

V društvu so dobrodošli vsi:
– samske/i matere/očetje enostarševke/ci
– razvezani ali ločeno živeči enostarševci
– obiskujoči/e očetje/mame
– ovdoveli/e enostarševci/ke
– otroci, ki odraščajo v enostarševskih, patchwork ali kombiniranih družinah.

Naš cilj je vnesti več radosti in sproščenosti v vsakdan enostarševcev, kar počnemo z druženji, izmenjavo izkušenj, izobraževanji in drugimi programi, prilagojenimi enostarševcem.

Čeprav je po podatkih SZ RS vsaka četrta družina v Sloveniji enostarševska, pa se njihovih potreb v družbi skorajda ne prepoznava.

Društvo enostarševskih družin Slovenije želi zapolniti vrzel na tem področju in enostarševcem pomagati pri vzpostavljanju dobre socialne mreže, podpornih skupin in varnega prostora, kjer bodo črpali energijo za svoj izzivov poln vsakdanjik.